Menü

Shopping Cart

0 (212) 437 10 22

info@serconsosgb.com

Shopping Cart

view cart

Periyodik Testler

İş Ekipmanlarının Periyodik Test ve Kontrolleri


30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Ayrıca, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 7 inci maddesi gereğince, kullanım amacına uygun olarak işyerindeki iş ekipmanlarının yetkili kişilerce periyodik olarak test ve kontrollerinin yapılması ve düzenlenecek raporlarının, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanması gereklidir.

Uzman ve deneyimli mühendis ve teknik elemanları ile iş sağlığı ve güvenliği açısından TS EN ISO 17020 standardı kriterlerine uygun olarak aşağıda belirtilen iş ekipmanlarının test ve kontrollerini gerçekleştirmektedir.

Sıcak Su ve Buhar Kazanları

Hava Tankları

Otoklavlar

Hidroforlar

Vinçler

Kule Vinçler

Mobil Vinçler

Caraskallar

Forklift

Transpalet

Asansör

Lift, Platform

Yangın Tesisatı

Havalandırma Tesisatı

Elektrik Tesisatı

Paratoner Tesisatı

Topraklama Tesisatı