Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Yılda Bir Tekrarlanmalıdır

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kaç Yılda Bir Tekrarlanmalıdır.

İş sıhhati ve güvenliğinin sağlanmasına patronun ehemmiyetli mükelleflikleri vardır. Patronlar, çalışanların iş sıhhati ve güvenliği eğitimleri ile alakalı programları yapmak, eğitim için zorunlu yer tahsis ve vasıta tahsisi yapmak ve çalışanların bu eğitime katılmalarını sağlamakla misyonludur. Çalışanlara verilen eğitimleri kesinlikle dokümanlandırılmalıdır.

Geçtiğimiz günlerde Çalışanların İş Sıhhati ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Temelleri Hakkında Yönetmelik’te yapılan farklılıkla; 24 Mayıs 2018 tarihinden evvel verilen ancak mücbir nedenlerle evraklandırılamayan işe başlama eğitimi, bilgi yenileme eğitimi ve ilave eğitimler 24 Mayıs 2018 tarihinden sonra 1 ay içerisinden dokümanlandırılacaktır.

 

Eğitim programı hazırlanmalı!

İşveren, tehlike sınıfına göre belirlenmiş olan düzenli aralıklar süresince eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık, iki yıllık veya üç yıllık eğitim programlarının hazırlanmasını sağlamak ve onaylamakla yükümlüdür. Buna göre işveren;
– Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa,
– Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa,
– Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa düzenli eğitim vermekle yükümlüdür.
Düzenli eğitimler tehlike sınıfına göre asgari sürelerle verilmek zorundadır. Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde;
– Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
– Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
– Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saattir.

Yorum Yazın