İş Sağlığı ve Güvenliği

İstanbul işyeri hekimliği hizmetleri 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa bağlı olarak tüm işletmeler çalışan sayısına ve işin tehlike sınıfına bağlı olarak İşyeri sağlığı güvenliği işyeri hekimi çalıştırmak veya işyeri sağlık hizmetini ortak sağlık güvenliği birimleri aracılığı ile almak zorundadır. Ortak sağlık birimi Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

En az bir SGK çalışanı bulunan tüm işletmeler iş yeri hekimliği hizmeti almak, işyeri hekimi bulundurmak ve böylece tüm iş sağlığı güvenliği hizmetlerini almak zorundadır. Ancak az tehlikeli sınıfta olup 10 kişiden az çalışanı olan işyerleri işyeri hekimi, iş sağlığı güvenliği uzmanı bulundurmaz ancak; risk analizi, risk değerlendirmesi, acil durum planı, iş sağlığı eğitimleri ve çalışanlarının  sağlık muayeneleri yaptırmak ve sağlık raporu gibi hizmetleri belirli aralıklarla alarak sorumluluklarını yerine getirmiş olurlar.

Sercons OSGB ortak sağlık ve güvenliği birimleri, Sercons OSGB, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik olarak iş sağlığı tesisinde ve iş sağlığı eğitimi verilmesinde işletmelere iş yeri hekimliği hizmeti veren ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş kurumsal bir firmadır. İstanbul işyeri hekimliği Hizmetlerini etkin bir şekilde yürütür.

İstanbul işyeri hekimliği hizmetleri firmaları İstanbul ve çevre illerinde hizmet verebilir. Sercons ortak sağlık birimi olarak size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

Osgb firmaları, ortak sağlık güvenliği birimleri, İşyeri sağlığı hizmetleri firmaları işyeri sağlığı hizmetleri eksiksiz olarak yerine getirebilmek için; işyeri hekimi bulundurmak ve çalıştırmak zorundadır.

İstanbul İşyeri hekimliği Hizmetleri Süreci;

 • İstanbul iş sağlığı hizmeti alacak firma ile görüşme.
 • İşyeri sağlığı hizmetleri tehlike sınıfının belirlenmesi,
 • İş yeri hekimliği hizmet şartları, teklif ve sözleşmesi.
 • İşyeri hekiminin atanması ve İSG-Katip sistemine kayıt.
 • İşyeri sağlığı hizmetleri verilecek firma ziyareti
 • İş sağlığı açısından çalışma yeri, alanı, araç ve gereçlerin temini.
 • İşyeri hekimliği hizmeti kayıtları için onaylı defterin temini ve kullanılması.
 • İş sağlığı ve güvenliği planı ve organizasyonu.
 • SERCONS ortak sağlık güvenlik birimleri servis destek hizmeti.
 • Dokümantasyon prosedür, talimat kayıt sistemi.
 • Yıllık işyeri hekimi çalışma planı ve yıllık iş sağlığı eğitimi eğitim planı.
 • Planlara uygun işyeri hekimliği hizmetinin sunulması.
 • İşyeri hekimliği faaliyetlerini kontrolü, tespit ve önerilerin kaydı.
 • İş sağlığı faaliyetleri için düzeltici ve önleyici faaliyetler.
 • İşyeri hekimliği kayıtların dosyalanması ve arşivde saklanması.
 • Entepe ortak sağlık güvenlik birimleri danışmanlık hizmetleri

İşyeri Hekimi’nin Görevleri

 • İstanbul işyeri hekimliği iş sağlığı ve güvenliği hizmeti şartlarına uyulmasını sağlar gerektiğinde bakanlığa rapor verir.
 • İşyeri hekimi İş yeri sağlığı için iş sağlığı kültürünün oluşması için rehberlik ve
 • danışmanlık yapar.
 • İstanbul işyeri hekimliği hizmetleri çalışma ortamının sağlık koşullarına uygunluğunu sağlar.
 • İşyeri hekimi İş sağlığı işe giriş sağlık muayeneleri yapmak sağlık raporu vermek.
 • İşyeri sağlığı risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak.
 • Ortak sağlık güvenlik birimi ile yapılan sözleşme çerçevesinde çalışır.
 • İş yeri sağlığı gözetimi yapmak ve periyodik muayenelerini yapmak.
 • İş sağlığı eğitimi vermek ve işyeri etimi plan ve programı yapmak.
 • İşyeri hekimi tam zamanlı çalışıyorsa başka bir işyeri ile çalışamaz.
 • Gözlemlediği ve tespit ettiği iş sağlığı ile ilgili uygunsuzlukları onaylı deftere yazmak ve takibini yapmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulama aksaklıkları için gerektiğinde bakanlık ve ilgili birimlerine bildirimde bulunmak.

Yorum Yazın