İş Yeri Hekimi Hizmeti

İş Yeri Hekimlerimiz 20.07.2013/28713 tarih ve nolu Resmi Gazete ‘de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

İş Yeri Hekimi Hizmeti


İş Yeri Hekimlerimiz 20.07.2013/28713 tarih ve nolu Resmi Gazete ‘de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

Bu sorumluluklar dahilinde vermesi gerektiği hizmet süreleri boyunca iş yerlerine rutin ziyaretlerini yaparak, çalışanların sağlık durumlarının gözetlenmesi, gerekli önlem ve tedaviyi almalarını sağlayarak çalışanların sağlık kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olmaktadır.

Oluşabilecek mesleki hastalıkların tespiti ve önlenmesi için gerekli muayene ve ortam ölçümlerinin yapılması sağlanarak, çalışanların sağlık durumlarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktayız.

Görevleri

  • Sağlık gözetimlerinin yapılması.
  • İşe giriş raporlarının hazırlanması.
  • Mesleki hastalıkların önlenmesi.
  • Sağlık eğitimlerinin düzenlenmesi.
  • Rehberlik
  • İş kazalarında sağlık müdahalesi.