İş Yeri Hemşiresi

İş Yeri Hemşiresi


Diğer sağlık personeli (iş yeri hemşiresi) görevlendirilmesi durumunda iş yeri hekimi ile birlikte çalışarak iş yerinde karşılaşabilecek iş kazası ve mesleki hastalıkların engellenmesi için .07.2013/28713 tarih ve nolu Resmi Gazete ‘de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur

Görevleri

  • Çalışanların sağlık kayıtlarının tutulması.
  • Çalışanların sağlık takibini yapmak.
  • İlk yardım durumlarında hekime yardımcı olmak.
  • Sağlık eğitimlerinde yardımcı olmak.
  • Çalışan temsilcileriyle birlikte plan yapma.