Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü

Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü


Yasal zorunluluğa göre, uzmanlar tarafından periyodik olarak yapılır. Yapılan işin niteliği, fabrikanın yerleşimi, makina ve tezgâhlara göre, önceden belirlenen işçilerin kulak seviyesinde elbise yakalarına kişisel gürültü ölçüm cihazları takılmalıdır.

Gürültü ölçüm cihazı vardiya başından vardiya sonuna kadar işçinin üzerinde kalarak kısa aralıklarla sürekli gürültü ölçümü yapmaktadır. Gürültü ölçümü çay ve yemek aralarında da devam ederek günlük maruziyeti doğru olarak ölçmektedir. Sonuçlar grafik olarak işverene sunulur. İşyerlerindeki gürültünün denetimi ile ilgili olarak, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78. inci maddesine göre çıkarılan 23.12.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Gürültü Yönetmeliği” hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir. Yönetmeliğin amacı, işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için alınması gerekli önlemleri belirlemektir.