Sedex ve BSCI Denetim Programı

Sedex ve BSCI Denetim Programı

A veya AB grubundan bir üye iseniz, kendinize aşağıdaki 23 sektörden AB ve B üyelerden bir en uygun tedarikçiyi (veya size uygun olan etik bir işletmeyi(tedarikçiyi) seçmeniz oldukça kolay olacaktır.

Sedex in en önemli faydalarından birisi, kendisiniz iç denetim, bağımsız denetim veya müşteri denetimi yolu ile kolayca ifade etmeniz, haksız rekabeti önleyici kurallara uygun fiyatlandırmalarla rahatça iş olanağı bulabileceğiniz dünya düzeyinde bir platformdur. Bu platform üyeleri sosyal sorumluluk denetim kurallarına göre denetlenmeyi ve denetlemeyi kabul etmişler demektir.

Sosyal Sorumluluk Nedir?

Sosyal sorumluluk, “işletme sahip, ortak ve/veya yöneticilerinin toplumun değer yargılarına göre hareket ederek işletmelerini yönetmesi” olarak ifade edilirken; iş etiği, “işletmede çalışan herkesin tutum, karar ve davranışlarının doğru veya yanlış olduğunu” ortaya koymaktadır.

Sosyal sorumluluk, aslında bir sosyal anlaşma ve uzlaşmaya girişimi ifade ederek; “bir işletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, işletme içi ve çevresindeki kişi ve kurumların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi ve politikası gütmesine” yönelik eylemleri kapsamaktadır.

 

Sosyal Sorumluluk denetimleri işletmenizin müşteri tarafından SEDEX denetim kontrol listesine göre denetlenerek uygun kanıtlarla raporlanmasıdır. Müşteri bu olumlu (doğrulanmış rapora) göre kararını verir ve sedex veri tabanına girmenizi sağlar.

Peki sosyal sorumluluk denetimlerinde karşınıza neler çıkacaktır?

Bu tarz denetimler, ulusal ve uluslararası iş ve işçi güvenliği kanun ve yönetmeliklerine uygun çalışan profesyonel ekipler için oldukça kolayken, daha işçisine sigorta yapmayı bile zul gören işletmeler için ulaşılamayacak kadar zor bir hedeftir.

Gelen denetçi öncelikle “İŞ Kanunu” İş güvenliği Kanunu, İSG Yönetmelikleri, ILO Yasaları vb yasalara, tedarik kurallarının sedex tarafından öngörülen kriterlere uygun olarak yapılıp yapılmadığına, işçi görüşmelerinde olumlu gözlemler bulmaya çalışır.

Burada bir danışmanlık firması ile çalışmanızın Sedex Kurallarının işletmenizde kolayca yorumlanarak işin planlanması ve yürütülmesi sürecinin hızlanmasına, komple işçi eğitimlerinin bu danışmanlık hizmeti içerisinde alınmasına faydası olacak, bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız. Danışman tarafından önerilen çalışmaların hızla yapılması halinde İsg yönetmelikleri uygulayan bir işletme için 2-3 aylık bir eğitim süreci yeterli olabilecekken, sıfırdan başlayanlar için en az 1 yıldır.

BSCI Denetim Programı

BSCI Denetim Programı, tedarikçi ülkelerdeki sosyal performansı, ortak bir sosyal denetim standardı yoluyla arttırmak için geliştirilmiş Avrupa yaklaşımıdır.

BSCI, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün çalışma standartları ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi gibi bazı diğer önemli uluslararası düzenlemeleri temel almaktadır. Bu girişim tedarikçilerin sosyal performansının sürekli arttırılmasını, dünya çapında fabrikalardaki çalışma koşullarının iyileştirilmesini hedefler.

BSCI Denetim Programı

Her ülkedeki tüm firmalar için standartlaştırılmış yönetim araçları sunar.

Sürecin koordinasyonunu en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için bir veri tabanı-bilgi havuzu sunar.

Perakendecilere, Ithalatçılara ve üreticilere açıktır.

Avrupa’da ve tedarikçi ülkelerde bulunan tüm paydaşları ilgilendirir.

Rapor 3 yıl geçerli kabul edilir.

Intertek BSCI sistemi için akredite bir denetim firmasıdır. Tedarikçileriniz nerede olursa olsun, Intertek dünyada 100’ü aşkın ülkede iyi eğitilmiş denetçileri ile denetim ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazırdır.