Yangın Tesisat Kontrolü

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü


Herhangi bir nedenden ötürü meydana gelen yangınlara hızlı ve doğru müdahale edilmesinin yanında yangın tesisatının yönetmelik ve standartlara uygun olması ve düzgün çalışması da bir o kadar önemlidir.

Yangın tesisatlarının standartlarda teknik kontrol periyodu belirtilmemiş ise yılda en az 1 kez periyodik teknik kontrollerinin yapılması zorunludur.

Günümüzde çıkan yangınların büyük bir yüzdesi elektrikten kaynaklanmaktadır. Çıkan yangınların Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de %32’si, Türkiye’de ise %20’si elektrik nedenli yangınlardır.

Bu yüzden yangın güvenliği açısından Elektrik İç Tesisat Uygunluk Raporu alınması, varsa uygunsuzlukların giderilmesi gerekmektedir. Bu rapor yangın tesisatı periyodik teknik kontrol yapılırken ilk sorulan ve incelenenler arasındadır.

  • Su Depoları ve Kaynağının Kontrolü
  • Acil Durum Planı ve Alınan Önlemlerin Yeterlilik Kontrolleri
  • Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Kontrolleri
  • Yangın Pompalarının Performans Kontrolleri
  • Yangın Dolapları ve İç Teçhizat Kontrolleri
  • Yangın Tüpleri Kontrolleri
  • Hidrant Sistemleri Kontrolü
  • Sprinkler Sistemi Kontroller
  • Kritik Devre Yangın Hortumları Debi Tayini